Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp lại Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hoạt động xây dựng
5 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hoạt động xây dựng
6 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Môi trường
7 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
8 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
9 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
10 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
11 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
12 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý thương mại
13 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
14 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Lưu thông hàng hóa
17 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Lưu thông hàng hóa
Hiển thị 1 - 20 of 1.823 kết quả.
của 92