Văn Bản Cải Cách Hành Chính Văn Bản Cải Cách Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 221/HD-SNV Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ tại UBND các xã, phường, thị trấn 12/06/2017
2 12/SNV-XDCQ Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 6/7/2015 của UBND tỉnh 19/01/2017
3 1796/SNV-CCVC Đăng ký chỉ tiêu, danh sách dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 05/12/2016
4 1156/SNV-CCHC Thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc 28/07/2016
5 2504/HD-UBND Lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/04/2016
6 2037/UBND-VP Xây dựng Phương án bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ 31/03/2016
7 2002/UBND-VP Chính thức vận hành hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 30/03/2016
8 1752/UBND-VP Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của CBCC và tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, kế hoạch. 21/03/2016
9 1616/UBND-SNV Triển khai Thông tư số 05/2015/TT-BNV quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh 15/03/2016
10 238/SNV-CCVC Biệt phái công chức đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 26/02/2016
11 234/SNV-CCVC Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cải cách hành chính liên quan đến hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp tỉnh 25/02/2016
12 911/UBND-SNV Triển khai thực hiện Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ 15/02/2016
13 912/UBND-SNV Triển khai thực hiện Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ 15/02/2016
14 136/SNV-CCHC Thực hiện chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2015 của tỉnh 28/01/2016
15 2020/SNV-CCVC Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý và kế hoạch chuyển đổi ví trí công tác đối với CBCCVC 22/12/2015
16 1942/SNV-CCVC Đề nghị báo cáo thống kê số lượng và chất lượng đội ngũ CBCC,VC năm 2015 08/12/2015
17 1917/SNV-VP Báo cáo đánh giá chương trình, đề án tỉnh và xây dựng chương trình, đề án giai đoạn mới 04/12/2015
18 1816/SNV-CCHC Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm tại cơ quan, đơn vị 13/11/2015
19 8667/UBND-SNV Thực hiện việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh 13/11/2015
20 1656/SNV-CCVC V/v Các khoản phụ cấp theo lương khi thực hiện chi trả tiền làm thêm giờ của công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo 19/10/2015
Hiển thị 1 - 20 of 65 kết quả.
của 4