Văn Bản Cải Cách Hành Chính Văn Bản Cải Cách Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
61 136/QĐ-SNV Phê duyệt bổ sung yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm 2016 06/04/2016
62 772/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Tổ chức "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với công tác cải cách hành chính nhà nước" năm 2016 05/04/2016
63 132/QĐ-SNV Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016 31/03/2016
64 123/QĐ-SNV Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Châu Đức năm học 2015-2016 29/03/2016
65 119/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm 2016 25/03/2016
66 106/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm 2016 18/03/2016
67 357/QĐ-UBND Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/02/2016
68 73/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Châu Đức năm 2016 22/02/2016
69 38/QĐ-SNV Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm 2016 18/01/2016
70 3276/QĐ-UBND Ban hành Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2015
71 2058/QĐ-BNV Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2015
72 3278/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 31/12/2015
73 3126/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/12/2015
74 3129/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/12/2015
75 544/QĐ-SNV phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ 04/12/2015
76 530/QĐ-SNV Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2015-2016 30/11/2015
77 2742/QĐ-UBND Kiện toàn Tổ đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/11/2015
78 515/QĐ-SNV Ban hành hệ số áp dụng chấm điểm, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 13/11/2015
79 501/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Công báo - Tin học năm 2015 28/10/2015
80 502/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất 28/10/2015
Hiển thị 61 - 80 of 232 kết quả.
của 12