Văn Bản Cải Cách Hành Chính Văn Bản Cải Cách Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
61 02/QĐ-SNV Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử về CCHC tỉnh BR-VT 06/01/2017
62 3696/QĐ-UBND Đề án khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020 04/01/2017
63 4361/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" 04/01/2017
64 475/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2016 29/12/2016
65 3674/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017 của tỉnh BR-VT 23/12/2016
66 1227/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 Quyết định về việc thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 19/05/2016
67 188/QĐ-SNV Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2016 13/05/2016
68 13/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 05/05/2016
69 999/QĐ-UBND Giao định suất hưởng mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2016
70 151/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016 14/04/2016
71 787/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/04/2016
72 136/QĐ-SNV Phê duyệt bổ sung yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm 2016 06/04/2016
73 772/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Tổ chức "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với công tác cải cách hành chính nhà nước" năm 2016 05/04/2016
74 132/QĐ-SNV Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016 31/03/2016
75 123/QĐ-SNV Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Châu Đức năm học 2015-2016 29/03/2016
76 119/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm 2016 25/03/2016
77 106/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm 2016 18/03/2016
78 357/QĐ-UBND Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/02/2016
79 73/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Châu Đức năm 2016 22/02/2016
80 38/QĐ-SNV Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm 2016 18/01/2016
Hiển thị 61 - 80 of 243 kết quả.
của 13