Văn Bản Cải Cách Hành Chính Văn Bản Cải Cách Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
221 2627/QĐ-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015 tầm nhìn 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14/11/2013
222 2369/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Tổ đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/10/2013
223 38/2013/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 13/09/2013
224 37/2013/QĐ-UBND Quyết định quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 13/09/2013
225 36/2013/QĐ-UBND Quyết định quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 13/09/2013
226 355/QĐ-SNV Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử về Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/09/2013
227 39/2013/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh 03/09/2013
228 1698/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 06/08/2013
229 1667/QĐ-UBND Chấm dứt hiệu lực quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 08/07/2011 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ nhuận bút đối với Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh 05/08/2013
230 252/QĐ-SNV Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 04/07/2013
231 76/NQ-CP NGhị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hảnh chính nhả nước giai đoạn 2011-2020 13/06/2013
232 1229/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 08/05/2013
233 990/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và đầu tư trên địa bàn tỉnh 02/05/2013
234 29/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh 07/01/2013
235 1383/QĐ-BNV Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” 28/12/2012
236 2816/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013 21/12/2012
237 1332/QĐ-BNV Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” 14/12/2012
238 1333/QĐ-BNV Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” 14/12/2012
239 1294/QĐ-BNV Quyết định phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” 03/12/2012
240 36/2012/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh 19/11/2012
Hiển thị 221 - 240 of 243 kết quả.
của 13