Văn Bản Cải Cách Hành Chính Văn Bản Cải Cách Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
201 04/QĐ-SNV Quyết định công nhận cán bộ công chức, viên chức tham gia cộng tác viên Trang thộng tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh 06/01/2014
202 2957/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2014 26/12/2013
203 480/QĐ-SNV Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu 25/12/2013
204 481/QĐ-SNV Kế hoạch tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 25/12/2013
205 2846/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2013
206 484/QĐ-SNV Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/12/2013
207 2822/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/12/2013
208 2814/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/12/2013
209 2813/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/12/2013
210 2747/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp 03/12/2013
211 2710/QĐ-UBND Quyết định giao định suất hưởng mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/11/2013
212 448/QĐ-SNV Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm học 2013 -2014 21/11/2013
213 45/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/11/2013
214 2628/QĐ-UBND Quyết định công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 14/11/2013
215 2629/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/11/2013
216 2627/QĐ-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015 tầm nhìn 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14/11/2013
217 2369/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Tổ đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/10/2013
218 38/2013/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 13/09/2013
219 37/2013/QĐ-UBND Quyết định quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 13/09/2013
220 36/2013/QĐ-UBND Quyết định quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 13/09/2013
Hiển thị 201 - 220 of 238 kết quả.
của 12