Văn Bản Cải Cách Hành Chính Văn Bản Cải Cách Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
201 06/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành nội quy và quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/01/2014
202 127/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/01/2014
203 23/QĐ-SNV Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Đài Truyền thanh huyện Tân Thành 15/01/2014
204 59/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai, xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh 09/01/2014
205 16/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh 06/01/2014
206 04/QĐ-SNV Quyết định công nhận cán bộ công chức, viên chức tham gia cộng tác viên Trang thộng tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh 06/01/2014
207 2957/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2014 26/12/2013
208 480/QĐ-SNV Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu 25/12/2013
209 481/QĐ-SNV Kế hoạch tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 25/12/2013
210 2846/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2013
211 484/QĐ-SNV Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/12/2013
212 2822/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/12/2013
213 2814/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/12/2013
214 2813/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/12/2013
215 2747/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp 03/12/2013
216 2710/QĐ-UBND Quyết định giao định suất hưởng mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/11/2013
217 448/QĐ-SNV Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm học 2013 -2014 21/11/2013
218 45/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/11/2013
219 2628/QĐ-UBND Quyết định công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 14/11/2013
220 2629/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/11/2013
Hiển thị 201 - 220 of 243 kết quả.
của 13