Văn Bản Cải Cách Hành Chính Văn Bản Cải Cách Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
361 23/TB-BBT Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban biên tập Trang thông tin điện tử về Cải cách hành chính tỉnh 04/09/2013
362 39/2013/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh 03/09/2013
363 1698/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 06/08/2013
364 1667/QĐ-UBND Chấm dứt hiệu lực quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 08/07/2011 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ nhuận bút đối với Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh 05/08/2013
365 05/2013/NQ-HDND Nghị quyết phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 18/07/2013
366 252/QĐ-SNV Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 04/07/2013
367 4187/UBND-SNV Nhân rộng mô hình một cửa liên thông đối với các thủ tục về khai sinh ; nhập hộ khẩu; cấp thẻ bảo hiểm y tế ; khai tử - xóa hộ khẩu 21/06/2013
368 76/NQ-CP NGhị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hảnh chính nhả nước giai đoạn 2011-2020 13/06/2013
369 3911/UBND-SNV Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 13/06/2013
370 07/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 22/05/2013
371 48/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 14/05/2013
372 1229/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 08/05/2013
373 990/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và đầu tư trên địa bàn tỉnh 02/05/2013
374 1418/BNV-CCHC Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh. 23/04/2013
375 932/BNV-CCHC Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh 20/03/2013
376 932/BNV-CCHC Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh 20/03/2013
377 757/BNV-CCHC Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 04/03/2013
378 29/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh 07/01/2013
379 1383/QĐ-BNV Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” 28/12/2012
380 2816/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013 21/12/2012
Hiển thị 361 - 380 of 395 kết quả.
của 20