Văn Bản Cải Cách Hành Chính Văn Bản Cải Cách Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
361 2369/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Tổ đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/10/2013
362 38/2013/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 13/09/2013
363 37/2013/QĐ-UBND Quyết định quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 13/09/2013
364 36/2013/QĐ-UBND Quyết định quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 13/09/2013
365 355/QĐ-SNV Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử về Cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/09/2013
366 23/TB-BBT Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban biên tập Trang thông tin điện tử về Cải cách hành chính tỉnh 04/09/2013
367 39/2013/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh 03/09/2013
368 1698/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 06/08/2013
369 1667/QĐ-UBND Chấm dứt hiệu lực quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 08/07/2011 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ nhuận bút đối với Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh 05/08/2013
370 05/2013/NQ-HDND Nghị quyết phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 18/07/2013
371 252/QĐ-SNV Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 04/07/2013
372 4187/UBND-SNV Nhân rộng mô hình một cửa liên thông đối với các thủ tục về khai sinh ; nhập hộ khẩu; cấp thẻ bảo hiểm y tế ; khai tử - xóa hộ khẩu 21/06/2013
373 76/NQ-CP NGhị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hảnh chính nhả nước giai đoạn 2011-2020 13/06/2013
374 3911/UBND-SNV Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 13/06/2013
375 07/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 22/05/2013
376 48/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 14/05/2013
377 1229/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 08/05/2013
378 990/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và đầu tư trên địa bàn tỉnh 02/05/2013
379 1418/BNV-CCHC Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh. 23/04/2013
380 932/BNV-CCHC Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh 20/03/2013
Hiển thị 361 - 380 of 400 kết quả.
của 20