Văn Bản Cải Cách Hành Chính Văn Bản Cải Cách Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
341 480/QĐ-SNV Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu 25/12/2013
342 481/QĐ-SNV Kế hoạch tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 25/12/2013
343 1880/SNV-CCHC Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC của cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 25/12/2013
344 1860/SNV-CCHC Hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC các sở, ban, ngành 19/12/2013
345 2846/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2013
346 484/QĐ-SNV Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/12/2013
347 2822/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/12/2013
348 2814/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/12/2013
349 2813/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/12/2013
350 2747/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp 03/12/2013
351 2710/QĐ-UBND Quyết định giao định suất hưởng mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/11/2013
352 448/QĐ-SNV Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm học 2013 -2014 21/11/2013
353 395/TB-SNV Danh sách chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ IV (2013-2018) 21/11/2013
354 45/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/11/2013
355 396/TB_SNV Danh sách chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 21/11/2013
356 2628/QĐ-UBND Quyết định công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 14/11/2013
357 2629/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/11/2013
358 2627/QĐ-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015 tầm nhìn 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14/11/2013
359 31/TB-TĐGCS Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/11/2013
360 166/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/11/2013
Hiển thị 341 - 360 of 400 kết quả.
của 20