Lịch kiểm tra CCHC Lịch kiểm tra CCHC

Lịch kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh tháng 6-7 năm 2017
Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tháng 6, 7 năm 2017

Thông báo 236/TB-SNV ngày 01/6/2017


Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tin khác Tin khác

Công bố kết quả xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC... Thông tin cải cách hành chính
Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 878733
Số người đang truy cập: 6