Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kết quả điểm thi Vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019
Ngày 27/5/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Thông báo số 74/TB-HĐNN về Kết quả điểm thi Vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

 

Thông báo số 74/TB-HĐNN