Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết quả điểm thi Vòng 1, kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019
Ngày 03/4/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Thông báo số 44/TB-HĐNN về Kết quả điểm thi Vòng 1, kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

 

Thông báo số 44/TB-HĐNN