Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Danh sách số báo danh, phòng thi và lịch thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh năm 2019
Ngày 25/3/2020, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 11/TB-HDNN về danh sách số báo danh, phòng thi và lịch thi của thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh năm 2019 tỉnh BRVT

 

 

Lịch khai mạc: Từ 7h00 ngày 28/3/2020

Thời gian thi: bắt đầu từ 8h0 ngày 28/3/2020

Chi tiết xem tại Thông báo số 11/TB-HDNN