Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Một số kết quả trọng tâm đã đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Trong năm 2019 và những năm vừa qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục nhận được sự quan tâm của của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành Trung ương, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các Sở ngành, địa phương nên công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các nội dung.

 

 

Trong đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh CCHC để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, kết quả đạt được thể hiện qua một số nội dung nổi bật như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC đến người dân, doanh nghiệp để cùng chung tay thực hiện CCHC:

Tỉnh đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch tuyên truyền hàng năm, trong đó có nhiều giải pháp được thực hiện nhằm tuyên truyền các nội dung CCHC đến người dân, doanh nghiệp (Tổ chức hội thi tuyên truyền CCHC; lồng ghép tuyên truyền CCHC trên các Phiếu biên nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, tờ rơi tuyên truyền; phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tuyên truyền trên Báo, Đài…).

Trong năm 2019, tỉnh đã thực hiện phát sóng định kỳ hàng tháng Chương trình tuyên truyền CCHC trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm với sự tham gia của Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương để giải đáp thắc mắc của người dân về thủ tục hành chính, để tuyên truyền những cách làm hay, những sáng kiến mang lại hiệu quả trong thực hiện CCHC, đến nay đã có 15 cơ quan, đơn vị thực hiện và được người dân đồng tình, đánh giá cao.

Tờ rơi tuyên truyền CCHC năm 2019 của tỉnh

Đồng thời để tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp những thông tin cần thiết nhất như việc tiếp cận các thông tin qua các Trang Thông tin điện tử, cách thức thực hiện giải quyết hồ sơ trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích, đường dây nóng giải quyết kiến nghị…, tỉnh đã tổ chức thực hiện việc in ấn, phát hành tờ rơi phục vụ tuyên truyền công tác CCHC lồng ghép trong cuộc điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp năm 2019. Qua đó, góp phần tuyên truyền công tác CCHC của tỉnh, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã thực hiện tuyên truyền CCHC với nhiều nội dung phong phú, thiết thực như tổ chức các hội nghị quán triệt các chỉ số, treo pano, băng rôn, market tranh cổ động, phát thanh lưu động, thực hiện các tin, bài, phỏng vấn, tuyên truyền trong các chương trình thời sự hàng ngày.

2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ:

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5616/UBND-UBND-SNV ngày 12/6/2019 triển khai Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống; rà soát nội quy, quy chế làm việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống…Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo trên của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai đến CBCCVC cơ quan. Qua đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong CBCCVC tại đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng phục vụ nhân dân của CBCCVC trong các cơ quan hành chính.

3. Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Duy trì hoạt động hiệu quả mô hình một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, đồng thời ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND công bố danh mục tên các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Công an tỉnh 13 TTHC, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 14 TTHC, Bảo hiểm xã hội tỉnh 9 TTHC, được chia theo cấp gồm: cấp tỉnh 20 thủ tục, cấp huyện 14 thủ tục, cấp xã 14 thủ tục).  

Trên cơ sở thành công của mô hình một cửa tại các Sở, ngành, địa phương và thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại bệnh viện Bà Rịa năm 2017, năm 2019 UBND tỉnh quyết định nhân rộng mô hình một cửa đến 03 đơn vị sự nghiệp y tế khác (Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Giám định y khoa). Kết quả đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong cung ứng dịch vụ công ngành y tế, qua đó đã nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân, thân nhân.

4. Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC:

  Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh về thực hiện ngay các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện chỉ số CCHC và Kế hoạch CCHC hàng năm, đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị địa phương đã ban hành danh mục và thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ khoảng 30% TTHC. Đối với các Sở, ngành rút ngắn thời gian giải quyết với khoảng 33% TTHC, Đối với UBND cấp huyện, mỗi huyện rút ngắn thời gian giải quyết từ  17,2% đến 34,4% TTHC. Đối với UBND cấp xã, mỗi xã rút ngắn thời gian giải quyết từ 21,3% đến 35% TTHC.

Ngoài ra, hàng năm tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát TTHC và đề xuất đưa ra những TTHC cần đơn giản hóa thành phần hồ sơ, năm 2019 đã đề xuất đơn giản hóa 26 TTHC, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp hàng tỉ đồng.

5. Triển khai tiếp nhận hồ sơ TTHC bằng nhiều hình thức:

Ngoài việc người dân, doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tỉnh còn thực hiện các hình thức khác để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện giải quyết hồ sơ được dễ dàng và giảm bớt chi phí đi lại như: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, năm 2019 UBND tỉnh đã ban hành danh mục hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh với 1.730 TTHC. Theo đó, các Sở, ngành đã tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả là đạt được khá cao, trong đó tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt trên 60%.

Đồng thời, năm 2019 tỉnh đã ban hành danh mục và thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 trong giải quyết hồ sơ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình chung của tỉnh với 1.105 TTHC. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cả mức độ 3, 4 đạt khoảng trên 15% (riêng mức độ 4 là 43%) cho thấy sự nỗ lực của các ngành trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong giải quyết hồ sơ, giảm số lần đi lại, tiết kiệm chi phí.

6. Xây dựng và triển khai Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước:

Xác định nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và mức độ hài lòng của người dân đối với các cơ quan nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác cải cách hành chính của địa phương, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Đề án khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng được khảo sát là người dân, doanh nghiệp đã giải quyết TTHC ở các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, ở tất cả các Sở ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong năm 2019. Tổng số phiếu khảo sát năm 2019 là 7.750 phiếu, dự kiến kết quả sẽ được công bố trong tháng 3/2020.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức khảo sát hài lòng người dân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức khảo sát hài lòng người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đến tận các Khu phố, Tổ dân cư trong các cuộc họp Khu phố, Tổ dân cư để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

7. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị:

Để kịp thời tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, tỉnh đã thành lập và vận hành đường dây nóng lãnh đạo tỉnh từ năm 2017. Đến nay, hệ thống đường dây nóng Lãnh đạo tỉnh tiếp tục được duy trì và hoạt động hiệu quả, những kiến nghị của người dân được tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan, đơn vị giải quyết đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Năm 2019,  đường dây nóng Lãnh đạo tỉnh đã tiếp nhận 2.524 lượt thông tin và đã được chuyển đến các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, tỉnh còn thiết lập đường dây nóng CCHC tiếp nhận những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về những vướng mắc trong giải quyết TTHC, năm 2019 đã tiếp nhận và giải quyết 56 kiến nghị của người dân. Bên cạnh đó, các Sở, ngành, địa phương cũng công bố số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết. Tất cả các thông tin đường dây nóng đều được công khai cho người dân, doanh nghiệp biết để thuận lợi cho việc liên hệ.

8. Tăng cường kiểm tra CCHC, thanh tra công vụ

Nhằm tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt việc giải quyết TTHC đối với người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các cơ quan, đơn vị, trọng tâm là các đơn vị có nhiều TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra CCHC hàng năm, năm 2019 Đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra đối với 21 cơ quan, đơn vị. Qua các đợt kiểm tra, đã phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chấn chỉnh kịp thời.

Ngoài ra, để tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, hàng năm tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra công vụ. Năm 2019, Đoàn kiểm tra công vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất tình hình làm việc tại 6 cơ quan, làm việc với 04 huyện, thị xã, thành phố liên quan đến các đơn kiến nghị của công dân về việc quyết hồ sơ trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và về công tác xét thuyên chuyển viên chức năm học 2019 – 2020. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra công vụ còn làm làm việc trực tiếp với các đơn vị, cá nhân có liên quan để công dân phản ánh, kiến nghị về thái độ và việc chấp hành nội quy làm việc.

                                                                                                   

                                                                           Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ