Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU VỀ CCHC NĂM 2020
Ngày 17/02/2020, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC nhà nước ban hành Thông báo số 19/TB-BTCHT về hoãn thời gian tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước của tỉnh

 

 

 

Chi tiết xem tại Thông báo số 19/TB-BTCHT

Hoãn tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau.

 

Xem nội dung chỉ đạo trước đây về Hội thi tại link sau: VĂN BẢN 12573