Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Đăng ký tham gia Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh BRVT năm 2019 - kèm Thể lệ Hội thi
Ngày 15/11/2019, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước ban hành Văn bản số 298/CV-BTCHT về đăng ký tham gia Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh BRVT năm 2019

 

Chi tiết xem tại file đính kèm 

Văn bản số 298/CV-BTCHT

Thể lệ Hội thi