Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Hội nghị quán triệt các định hướng phát triển của Tỉnh và vai trò, trách nhiệm của công chức cấp trưởng phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
Sáng ngày 5/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt các định hướng phát triển của Tỉnh và vai trò, trách nhiệm của công chức cấp trưởng phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

 

Sáng ngày 5/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt các định hướng phát triển của Tỉnh và vai trò, trách nhiệm của công chức cấp trưởng phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

phst bieu.jpg

Chủ trì Hội nghị gồm có: ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ. Đến dự Hội nghị có sự tham gia của gần 700 đại biểu là Trưởng, Phó trưởng phòng của các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

IMG_0041.JPG
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn đã thông tin đến các đại biểu về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm 2019 gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; vị trí, vai trò, trách nhiệm của công chức cấp trưởng phòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

IMG_0037.JPG

Các đại biểu tham dự Hội nghị

IMG_0046.JPG
Ông Nguyễn Kim Hoàn, Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính Sở Giao thông Vận tải phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu về các vấn đề như: giải pháp nâng cao mức thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy; kiện toàn và nâng cao năng lực phòng chuyên môn cấp huyện về công tác quản lý quy hoạch xây dựng; giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giao thông vận tải; các giải pháp định hướng trong kêu gọi đầu tư; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn; giải pháp khắc phục trong công tác tư pháp…

IMG_0074.JPG
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện mục tiêu phát trển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ lãnh đạo cấp phòng các cấp phải nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ công việc; tham mưu, đề xuất các chủ trương phù hợp, hiệu quả cho lãnh đạo quản lý; nâng cao trách nhiệm, tận tâm với công việc và tận tụy phục vụ nhân dân; tích cực tự học tập, rèn luyện nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; nỗ lực giải quyết công việc nhanh chóng, dứt điểm tránh chậm trễ, tồn đọng. Ngoài ra, Ông cũng yêu cầu đội ngũ lãnh đạo cấp phòng các cấp cần tích cực hơn nữa trong rèn luyện thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe phục vụ công tác.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 494/1.816 người là Trưởng phòng, Phó phòng cấp Sở, huyện và tương đương, đảm bảo theo quy định của Trung ương; 316/920 người là Trưởng, Phó các Ban Đảng, UBMTTQ, đoàn thể. Nhìn chung đội ngũ công chức cấp Trưởng phòng của tỉnh cơ bản ổn định, đủ về số lượng và từng bước được nâng cao về chất lượng. Đến nay, cơ bản đội ngũ công chức cấp Trưởng phòng đã đạt chuẩn theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định; tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, các kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp, ứng xử của công chức cấp Trưởng phòng được cải thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
 

 

Cổng TTĐT tỉnh