Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Bộ tiêu chí Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh BRVT năm 2019
Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2319/QĐ-UBND về ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

 

   

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Quyết định 2319/QĐ-UBND

Bảng tiêu chí Chỉ số các cấp hoặc tải về trực tiếp tại đây

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ, SĐT: 0254.3857673