Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phê duyệt kết quả kì thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2018
Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2156/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả kì thi và danh sách công chức trúng tuyển kì thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT năm 2018

 

 

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Quyết định số 2156/QĐ-UBND