Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Long Điền năm 2019
Sáng ngày 14/8/2019, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, do Sở Nội vụ chủ trì, đã tiến hành kiểm tra UBND huyện Long Điền về tình hình triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính của đơn vị.

 

Thực hiện theo Quyết định 784/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2019, Đoàn kiểm tra CCHC do ông Trương Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn và các thành viên tham gia là đại diện các Sở, ngành có liên quan đã có buổi kiểm tra tại UBND huyện Long Điền. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Bá Hùng - Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của đơn vị.

Đoàn kiểm tra CCHC làm việc với UBND huyện Long Điền

Qua quá trình kiểm tra, kết quả cho thấy Lãnh đạo UBND huyện Long Điền có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại địa phương. Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm được ban hành đáp ứng về nội dung và tiến độ. Đơn vị đã ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Hiện nay, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện khảo sát ý kiến người dân bằng các hình thức như: thông qua hệ thống lấy ý kiến người dân bằng điện tử; thông qua phiếu thăm dò, sổ góp ý; thông qua số điện thoại đường dây nóng được niêm yết công khai tại Bộ phận; thông qua chuyên mục "Nhận xét về chất lượng giải quyết TTHC" trên trang thông tin điện tử (website) của huyện. Đối với các ý kiến không hài lòng, lãnh đạo UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, công chức có liên quan báo cáo giải trình trực tiếp, phân tích rõ  nguyên nhân cũng như có các giải pháp chấn chỉnh trong thời gian tới, cũng như xem đây là một yếu tố xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức có liên quan.

Năm 2018, kết quả chỉ số CCHC xếp hạng 02/8 huyện, thị xã, thành phố, giảm 01 hạng so với năm 2017. Để tiếp tục củng cố và phát huy kết quả đạt được trong công tác CCHC, UBND huyện Long Điền đã tổ chức tổ chức quán triệt và có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót công tác CCHC của năm 2018, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong năm 2019. Đồng thời huyện thành lập Đoàn kiểm tra CCHC để tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác CCHC trên địa bàn. Ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra 07 cấp xã trực thuộc về thực hiện các nội dung CCHC để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế trong thực thi công vụ. 

Đơn vị đã triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiện nay, UBND huyện đã tham mưu và được UBND tỉnh đồng ý thực hiện kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo hướng Phó Chủ tịch UBND huyện là Tổ trưởng, Trưởng Phòng Nội vụ huyện là Tổ phó. Đồng thời bố trí nhân viên bưu điện hỗ trợ hướng dẫn và nhận hồ sơ của người dân tại chỗ. Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh, đơn vị đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC 105/277 TTHC, đạt trên 46%, đồng thời chủ động cập nhật vào phần mềm một cửa đầy đủ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Long Điền

Tổ chức phối hợp với Công an huyện đưa TTHC cấp thẻ căn cước công dân vào tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa hoạt động ổn định. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tất cả TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo quy định (nội vụ, giáo dục – đào tạo, văn hóa – thông tin,...) . Hồ sơ lưu rõ ràng, đủ thành phần, giải quyết đúng quy định. Triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh như: triển khai Đề án văn hóa công vụ, thực hiện năm kỷ cương hành chính, thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2019. Huyện ủy và UBND huyện Long Điền đã thực hiện thí điểm sáp nhập Văn phòng huyện ủy và Văn phòng HĐND và UBND huyện thành Văn phòng huyện Long Điền, đi vào hoạt động vào ngày 01/7/2019.

Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền, tham gia ghi hình chuyên mục "Cải cách hành chính và cuộc sống"

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Kế hoạch CCHC chưa đề ra sản phẩm cụ thể, tiến độ thời gian triển khai; chưa cập nhật đầy đủ kết quả giải quyết khiếu nại, phản ánh vào Sổ tiếp nhận kiến nghị. Chưa có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác CCHC sau kiểm tra. Chưa đăng tải đầy đủ công khai ngân sách, quyết toán ngân sách theo quy định. Chưa cung ứng đầy đủ DVCTT mức độ 4 đối với TTHC lĩnh lực Lưu thông hàng hóa trong nước, Giáo dục và đào tạo theo yêu cầu Thủ tướng chính phủ. Đồng thời từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua mạng mặc dù đã thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Cải cách hành chính - Sở Nội vụ