Thông tin cần biết Thông tin cần biết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÔNG CHỨC TỈNH BRVT NĂM 2018
Hội đồng tuyển dụng ban hành Thông báo số 40/TB-HĐTD về kết quả điểm thi tuyển Công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018

 

Kết quả xem tại file đính kèm 

Thông báo số 40/TB-HĐTD