Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Cả nước đã có hơn 45.000 dịch vụ công trực tuyến mức cao nhưng tỷ lệ sử dụng còn thấp
(Ictnews.vn) Theo số liệu của Bộ TT&TT, tính đến cuối tháng 6/2019, các địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và con số này ở các bộ, ngành là 1.758 dịch vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp.

 

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, thống kê của Bộ TT&TT cho thấy, tính đến hết quý II/2019, ở hạng mục dịch vụ công trực tuyến, tại địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; còn tại các bộ, ngành, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là 1.758 dịch vụ.

 

So với quý I/2019, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trong quý II/2019 đã đạt kết quả cao hơn, tăng gần 1.300 dịch vụ, gồm 1.242 dịch vụ do địa phương cung cấp và 49 dịch vụ do các bộ, ngành cung cấp.

Và mặc dù đã có những cải thiện nhất định so với quý I/2019 song trong quý thứ 2 của năm nay tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp tại các bộ, ngành, địa phương có phát sinh hồ sơ trực tuyến vẫn ở mức thấp.

Cụ thể, trong số 43.369 dịch vụ tại các tỉnh, thành phố, chỉ có 6.575 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 15,16%; tại các bộ, ngành, tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tốt hơn là 28,78%. Tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2019 lần lượt là 8,26% tại địa phương và 22,23% tại các bộ, ngành.

Đánh giá của Văn phòng Chính phủ về công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong 6 tháng đầu năm 2019 cũng khá tương đồng với số liệu thống kê của Bộ TT&TT khi chỉ rõ mặc dù các bộ, ngành, địa phương thời gian vừa qua đã tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhưng số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến còn thấp.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ TT&TT diễn ra sáng nay, ngày 5/7/2019, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho rằng: các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu kỹ nguyên nhân tại sao các dịch vụ công trực tuyến của chúng ta nhiều nhưng tỷ lệ dịch vụ có hồ sơ phát sinh trực tuyến không cao.

"Vấn đề này phải được các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm để làm sao hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; từ đó nâng cao tỷ lệ dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Có như vậy, hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương mới đạt hiệu quả", đại diện Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Nguồn Ictnews.vn