Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Hội thảo đánh giá kết quả triển khai xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng triển khai năm 2019
Sáng ngày 02/7/2019, tại hội trường Khách sạn DIC Star - Cap Saint Jacques - Thành phố Vũng Tàu, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo triển khai Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng triển khai năm 2019. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, các đồng chí lãnh đạo đại diện Sở Nội vụ, phòng Cải cách hành chính 37 tỉnh, thành phố phía Nam, Trung Bộ cùng đại diện 05 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Vụ trưởng Phạm Minh Hùng đã đánh giá quá trình triển khai và tác động của Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 và các năm triển khai. Đồng thời, Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến các đại biểu để hoàn thiện nội dung Đề án xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính trình bày đánh giá tình hình, kết quả triển khai xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 và triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Ông Phùng Doãn Hưng, chuyên viên Vụ Cải cách hành chính trình bày, đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018; lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện nội dung Đề án xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự Hội thảo

Tại Hội thảo, sau khi nghe trình bày tóm tắt, các đại biểu đại diện các tỉnh, thành phố đã tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể đối với Đề án trên tất cả các nội dung. Trong đó, tập trung nhiều vào một số tiêu chí, tiêu chí thành phần đang gặp khó khăn khi triển khai thực tế tại các địa phương như thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, việc tính thêm trọng số điểm cho các tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế đặc thù (khó khăn, vùng sâu, vùng xa) đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần để khuyến khích đẩy mạnh cải cách hành chính, đề xuất một số tiêu chí thành phần lấy kết quả từ các phần mềm quản lý chuyên ngành, các báo cáo theo dõi chuyên ngành trong năm, giúp các địa phương giảm thiểu tài liệu kiểm chứng cung cấp chấm điểm hằng năm…

Các đại biểu cũng đã thẳng thắn thảo luận những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai cải cách hành chính tại các địa phương hiện nay, những cách làm hay, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và đề xuất những nhiệm vụ cụ thể cho công tác cải cách hành chính giai đoạn tiếp theo.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ đánh giá cao tất cả ý kiến, đóng góp kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố và đồng thời ghi nhận tất cả góp ý của các địa phương, chỉ đạo các bộ phận tham mưu sớm hoàn thiện Bộ Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019, theo hướng đánh giá thực chất, khách quan, công bằng việc thực hiện nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố và trở thành một công cụ hiệu quả để Chính phủ đánh giá các tỉnh, thành phố. Đồng thời, yêu cầu các tỉnh, tỉnh phố triển khai Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo đúng nội dung và thời gian quy định. Đồng chí Phạm Minh Hùng cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quyết liệt hành động, tạo đột phá mới về cải cách hành chính nhằm thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

                                   Trần Thị Thanh Trúc – Sở Nội vụ tỉnh BRVT