Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 4410/UBND-SNV về việc triển khai nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Trong năm 2018, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tích cực trong việc đề ra các mô hình sáng kiến, cách làm hay, thiết thực trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với người dân, doanh nghiệp. Trong đó, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, được người dân, doanh nghiệp tiếp nhận và phản hồi tốt. Trên cơ sở theo dõi và tổng hợp công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Trong đó, đối với cấp Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nghiên cứu, triển khai trong số các sáng kiến, cách làm hay như:

+ Mô hình hỗ trợ Doanh nghiệp, người dân nộp hồ sơ Trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương.

+ Mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bưu điện tỉnh.

+ Mô hình thí điểm đầu tư máy scan tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số UBND cấp xã để phục vụ việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thành lập Tổ hỗ trợ thực hiện TTHC của xã, cũng như TTHC của cấp huyện, tỉnh.

+ Mô hình trình chiếu Video, Clip hướng dẫn TTHC bằng Tivi, Máy vi tính được trang bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thị xã Phú Mỹ.

+ Mô hình Phối hợp tuyên truyền Cải cách hành chính giữa UBND huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện của UBND huyện Long Điền.

Riêng đối với các xã, phường, thị trấn nghiên cứu, triển khai trong số các sáng kiến, cách làm hay như:

+ Mô hình viết giúp của UBND thị trấn Đất Đỏ huyện Đất Đỏ: triển khai viết giúp người dân một số ngày trong tuần để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong việc hoàn tất các giấy tờ, đơn,.. khi thực hiện TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Mô hình Dịch vụ thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ qua tin nhắn của UBND phường 5 Thành phố Vũng Tàu

+ Mô hình Phối hợp Đoàn Thanh niên – Mặt trận Tổ quốc luân phiên hỗ trợ hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện TTHC vào một số ngày trong tuần của UBND xã Bình Trung huyện Châu Đức.

+ Mô hình Thư chúc mừng khi người dân đến thực hiện TTHC kết hôn, khai sinh; thư chia buồn khi người dân đến làm thủ tục khai tử. Lồng ghép vào đó là một số nội dung tuyên truyền liên quan như: Thư Chúc mừng khi thực hiện TTHC Khai sinh lồng ghép với lịch Tiêm chủng, địa điểm tiêm chủng trên địa bàn đối với các giai đoạn quan trọng cho trẻ của UBND xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức…

+ Mô hình thành lập Tổ Tổng đài thực hiện Dịch vụ thông báo tình trạng hồ sơ qua tin nhắn của UBND phường 5, thành phố Vũng Tàu.

+ Mô hình Chứng thực ngoài giờ hành chính 01 buổi trong tuần để phục vụ đối tượng cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn của UBND phường Thắng Nhì thành phố Vũng Tàu.

+ Mô hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi của UBND xã Tam Phước huyện Long Điền và UBND xã Phước Long Thọ huyện Đất Đỏ.

+ Mô hình trình chiếu Video, Clip hướng dẫn TTHC bằng Tivi, máy tính được trang bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ.

Việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay phù hợp với thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ nâng cao tính tiện ích, hiệu quả, chuyên nghiệp trong công tác tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính, ngoài ra, còn làm tăng sự thân thiện, gần gũi, phục vụ người dân, tổ chức ngày một tốt hơn. Qua đó, làm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Với những quyết tâm, nỗ lực trong công tác Cải cách hành chính của UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp, tin rằng người dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ ngày càng hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.    

                                                                           Ngô Minh Dũng – Sở Nội vụ