Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

THÔNG BÁO - Triệu tập thí sinh dự thi Nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT năm 2018
Ngày 22/3/2019, Hội đồng thi Nâng ngạch ban hành Thông báo số 17/TB-HĐNN về Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT năm 2018

 

Về thời gian thi: ngày 30, 31 tháng 3 năm 2019 (thứ bảy, chủ nhật)

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh 

Lưu ý:

- Thí sinh tập trung vào lúc 14h00 ngày 29/3/2019 (thứ sáu) để nghe phổ biến quy chế, nội quy thi

- Thí sinh tập trung vào lúc 07h00 ngày 30/3/2019 để tham dự Lễ Khai mạc kỳ thi

- Lịch thi chi tiết xem tại file đính kèm

Thông báo số 17/TB-HĐNN