Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện BRVT năm 2018
Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3228/QĐ-UBND về Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh BRVT năm 2018

 

 

Chi tiết xem tại File đính kèm:

Quyết định số 3228/QĐ-UBND

Phụ lục Nhu cầu tuyển dụng kèm theo Quyết định số 3228/QĐ-UBND