Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tin tuyển dụng Viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông BRVT năm 2018
Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông BRVT thông báo về nội dung: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển; Danh sách thí sinh KHÔNG đủ điều kiện tham dự xét tuyển.

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Thông báo số 8: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển

Thông báo số 9: Danh sách thí sinh KHÔNG đủ điều kiện tham dự xét tuyển