Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ sở
Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thời gian qua được quan tâm triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả và được Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính.

 

Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 2018, đồng thời thực hiện ký cam kết xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn, vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương, chất lượng CCHC ngày càng được nâng lên. Kết quả, trong 08 tháng đầu năm 2018, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả cơ bản và rõ nét trên cả 6 nội dung CCHC. Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực; chất lượng đội ngũ CBCCVC được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục được củng cố, sắp xếp theo đúng quy định của Trung ương và thực tiễn địa phương.

Để đạt được những kết quả nêu trên, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặc biệt  quan tâm đến công tác tuyên truyền CCHC. Hàng năm ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của CBCCVC và nhân dân. Trong 08 tháng đầu năm 2018 đã thực hiện việc tuyên truyền CCHC với nhiều nội dung thiết thực như treo pano, băng rôn, market tranh cổ động, phát thanh lưu động, thực hiện các tin, bài phỏng vấn, tuyên truyền trong các chương trình thời sự hàng ngày, trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử các Sở, ngành, địa phương. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai phát sóng "chương trình IT to day" nhằm đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng CNTT, chính quyền điện tử đến người dân và doanh nghiệp. Ở các địa phương: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, trên Trang thông tin điện tử, bằng các tờ rơi, họp khu phố, tổ dân cư…

Trong đó, phải kể đến sự quan tâm của Lãnh đạo UBND cấp huyện và nổi bật là UBND huyện Châu Đức trong việc tuyên truyền CCHC: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Châu Đức

1.Tuyên truyền các TTHC mà tổ chức, các nhân thường xuyên có nhu cầu.  UBND huyện đã biên tập 15 TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền UBND huyện và thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường; và 03 TTHC liên quan đến lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND huyện, chia làm 7 phần đã thu âm và phát liên tục trên sóng Đài truyền thanh huyện, 2 lần/ngày vào thời gian phát thanh thời sự của huyện. Đồng thời sao chép cung cấp 16 đĩa CD cho UBND các xã-thị trấn để tuyên truyền; dự kiến trong quý IV/2018, UBND huyện in ấn tờ rơi các TTHC này gửi đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó còn tuyên truyền chạy chữ trên bảng panô điện tử 3 cổng chào tại 3 hướng chính vào trung tâm huyện.

       

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Châu Đức

2. Tuyên truyền phổ biến trên những phương tiện thông tin đại chúng huyện bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử huyện… với nội dung rất thiết thực, hướng dẫn người dân, tổ chức được biết các địa chỉ để liên hệ truy cập tra cứu thông tin về TTHC. Tiến hành cung cấp tờ rơi tuyên truyền CCHC tại bộ phận một cửa của huyện và các xã thị trấn, tại các địa điểm thôn ấp, khu phố nhằm hướng dẫn người dân các TTHC để thực hiện đúng quy định.

3. Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 mặc dù đây là mô hình mới, khi triển khai thực hiện gặp khó khăn, tuy nhiên huyện cũng đã quyết tâm, nghiên cứu đề ra những giải pháp để thực hiện, cụ thể đối với bộ phận Một cửa của huyện, đã bố trí 01 nhân viên phụ trách hàng ngày trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân được biết các thao tác sử dụng phần mềm để thực hiện việc nộp hồ sơ qua mạng khi đến liên giải quyết hồ sơ hành chính. Đồng thời triển khai thí điểm mô hình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trực tuyến, địa điểm thực hiện tại bộ phận một cửa của 04 xã (Kim Long, Suối Nghệ, Xuân Sơn, Đá Bạc) để phục vụ, hướng dẫn người dân được biết và tiếp cận sử dụng mô hình mới trong thực hiện giao dịch TTHC, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả bước đầu cho thấy đã có những bước chuyển biến tích cực trong việc sử dụng mô hình này, cụ thể từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ phận một cửa của UBND huyện đã tiếp nhận cũng như hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện 64 hồ sơ đăng ký trực tuyến và được thụ lý giải quyết theo quy định. Dự kiến trong thời gian tới sẽ nhân rộng để triển khai thực hiện tại 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện. 

Đối với UBND cấp xã, việc tuyên truyền CCHC cũng được quan tâm. Trong đó, phải kể đến là UBND xã Tam Phước – huyện Long Điền:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Tam Phước- huyện Long Điền

1. Xây dựng Tài liệu tuyên truyền quy định thực hiện liên thông các TTHC về "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"  để tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết về cơ bản các nội dung thực hiện liên thông các TTHC mới nêu trên và đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã góp phần phát huy hiệu quả công tác CCHC ở địa phương. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã đã phát 850 tờ rơi tuyên truyền về thủ tục liên thông này và được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn xã; đã tiếp nhận và giải quyết tổng cộng: 109 trường hợp.  Kết quả đã giải quyết đúng hẹn: 109/109 hồ sơ, đạt 100%. Không có hồ sơ trễ hẹn.

2. Thành lập Tổ tư vấn và số điện thoại tư vấn TTHC. Thông qua Tổ Tư vấn để hướng dẫn về quy trình, giấy tờ, hồ sơ cần thiết về TTHC để người dân chuẩn bị trước hoặc hẹn thời gian khi liên hệ giải quyết TTHC tại xã nhằm giảm thời gian chờ đợi của người dân khi đến liên hệ giải quyết TTHC trực tiếp. Bên cạnh đó, còn có thể kết hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung, quy trình TTHC mà người dân, tổ chức quan tâm khi liên hệ đến Tổ Tư vấn xã để được hỗ trợ. Sau thời gian thực hiện mô hình Tổ Tư vấn thủ tục hành chính tại xã Tam Phước. Kết quả: Đã có 18 trường hợp người dân gọi điện thoại đến để được Tổ Tư vấn TTHC xã tư vấn, hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, TTHC, thông báo tình hình, kết quả thực hiện TTHC.

Tổ tư vấn thủ tục hành chính của UBND xã Tam Phước- huyện Long Điền

3. Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình "Kết hợp thực hiện Đề án trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em với tuyên truyền các quy định TTHC, quy định pháp luật liên quan đến trẻ em và Bảo hiểm y tế". Đây là một trong những sáng kiến tuyên truyền TTHC trong năm 2018.

   Kết quả: Từ khi triển khai thực hiện đến nay đã có 06 hồ sơ trao tận nhà được áp dụng mô hình này. Thông qua hoạt động kết hợp trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em với tuyên truyền các quy định TTHC, quy định pháp luật liên quan đến trẻ em và Bảo hiểm y tế.  UBND xã đã thực hiện cấp phát 2000 tờ rơi tuyên truyền những điều cần biết về bảo hiểm y tế đến các hộ gia đình; 860 tờ rơi tuyên truyền Đề án trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế; tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016, Luật Hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, ….

4. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  xã, các Đoàn thể xã cùng tham gia tuyên truyền TTHC lĩnh vực văn hóa; lĩnh vực tư pháp: Đề án trao giấy Khai tử tại gia đình kết hợp với tuyên truyền về đảm bảo môi trường trong tổ chức việc tang, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai sinh, Đề án thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em; lĩnh vực lao động: chế độ chính sách cho đối tượng người có công…

Ngoài ra,  Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và UBND các cấp nói chung trên địa bàn tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền CCHC là rất quan trọng để giúp người dân, doanh nghiệp hiểu về các nội dung CCHC cùng phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác CCHC; đồng thời giúp người dân doanh nghiệp nắm bắt về các quy trình, hồ sơ cần thiết để giải quyết TTHC, tiết kiệm thời gian và chi phí hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp./.

Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ