Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT
Ngày 28.3.2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 80/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Chi tiết xem tại File đính kèm./.

Quyết định số 80/QĐ-SNV