Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Những điểm nổi bật về cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Trong năm 2017, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục nhận được sự quan tâm của của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành Trung ương, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các Sở ngành, địa phương nên công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các nội dung. Những điểm nổi bật về cải cách hành chính mà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai và đạt được kết quả tích cực:

1. Phát động phong trào thi đua "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp"

Căn cứ các quy định của Chính phủ, Trung ương về CCHC và để gắn việc thi đua giải quyết nhanh hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp với trách  nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của từng công chức, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/02/2017 về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ngay khi được phát động, Phong trào thi đua giải quyết nhanh TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã được các cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng đến CBCCVC, giúp nâng cao nhận thức, phát huy ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, CBCCVC trong thực thi công vụ, đặc biệt là cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Phong trào thi đua giải quyết nhanh TTHC đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2017.

Trong năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1.916.389 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm và đúng hẹn 1.885.537 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98.39%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn không nhiều, chủ yếu tại lĩnh vực đất đai, tôn giáo, đầu tư, lý lịch tư pháp, khiếu nại tố cáo … do tính chất phức tạp và phải lấy ý kiến của nhiều đơn vị có liên quan. Các hồ sơ trễ hẹn hầu hết có thư xin lỗi gửi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp kịp thời.

Qua 01 năm triển khai phong trào thi đua, nhìn chung công tác giải quyết nhanh hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn được các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đến toàn thể CBCCVC và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kế hoạch cụ thể; quan tâm đến củng cố, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí công chức có năng lực, có kỹ năng giao tiếp hành chính ra làm việc tại bộ phận một cửa; niêm yết công khai đầy đủ TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thành phần hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ; thời gian giải quyết hồ sơ trễ hạn giảm từ 01 đến 5%, nhất là các cơ quan hành chính thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị đã chủ động có văn bản xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn. Không có trường hợp cán bộ công chức vi phạm bị kỷ luật trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giải quyết nhanh TTHC được Sở Nội vụ tổng hợp vào Chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị và trình UBND tỉnh khen thưởng trong công tác CCHC. 

2. Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp y tế (Bệnh viện Bà Rịa):

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở thực tế hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, ngày 09/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh là tăng cường công khai, minh bạch các thông tin, quy trình giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch cung cấp dịch vụ công; rút ngắn thời gian giải quyết, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần; Đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân và kỹ năng làm việc của đội ngũ viên chức, nhân viên, tạo bước chuyển biến căn bản về phương thức giao dịch cung cấp dịch vụ công. Qua đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát được hoạt động cung cấp dịch vụ công của đơn vị, hạn chế hành vi sách nhiễu của viên chức, nhân viên, nâng cao mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ công lĩnh vực y tế. Mục tiêu cụ thể là tất cả các dịch vụ công lựa chọn thí điểm phải được công khai về mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện (nếu có), quy trình và thời gian giải quyết, 100% hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ công được tiếp nhận và giải quyết đúng hoặc trước thời hạn, không có phản ánh về thái độ phục vụ của viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả.

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế, UBND tỉnh đã chọn Bệnh viện Bà Rịa để tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa (Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 29/6/2017). Theo đó, 13 dịch vụ công được lựa chọn cung cấp đến người dân theo cơ chế một cửa tại Bệnh viện Bà Rịa. Để triển khai thực hiện, Bệnh viện đã tích cực thực hiện các hình thức tuyên truyền để người dân biết, như công khai các thủ tục quy trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh…Kết quả bước đầu cho thấy, lượng hồ sơ giải quyết ngày một tăng lên, tính từ khi hoạt động cuối tháng 8 đến tháng 31/12/2017, Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận và giải quyết 582 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 100%, không có hồ sơ trễ hạn, người dân khá hài lòng với việc cung cấp dịch vụ công của Bệnh viện Bà Rịa.

3. Thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã, công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa  -Vũng Tàu.

Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công chức, thay đổi lề lối làm việc, sàng lọc để đưa ra những công chức làm việc kém hiệu quả. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy công chức làm việc tích cực hơn, nỗ lực hơn, tăng cường ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngày 25/01/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND và Quyết định số 11/QĐ-UBND về tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã, công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa  -Vũng Tàu. Mục tiêu việc sát hạch là đánh giá lại thực trạng sự am hiểu pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực và kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp… so với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhiệm để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hoặc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp trình độ năng lực và để phục vụ cho việc xem xét tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sáng 28/10/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh đã  tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đây là lần đầu tiên, tỉnh tổ chức sát hạch năng lực của công chức. Kết quả của đợt kiểm tra là cơ sở để đánh giá năng lực công chức, từ đó, sàng lọc, loại khỏi bộ máy những nhân sự yếu kém. Tham gia kỳ sát hạch công chức lần này có 63 công chức là trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên tại 3 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, gồm: Sở  Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng. Các công chức thực hiện 2 bài thi: bài trắc nghiệm về kiến thức chung, chuyên môn, nghiệp vụ, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của công chức; bài xử lý tình huống giải quyết vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn trên máy tính. Ngoài ra, Hội đồng kiểm tra, sát hạch còn kiểm tra các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng…

Sáng ngày 25/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã tỉnh đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã đang công tác tại 02 vị trí: chức danh công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn); chức danh công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường (đối với xã) thuộc 6 huyện, thành phố (trừ thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo). Tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch gồm có 148 công chức. Mỗi công chức phải thực hiện 02 phần kiểm tra, sát hạch, gồm: 01 bài trắc nghiệm và 01 bài thực hành trên máy vi tính. Nội dung kiểm tra, sát hạch chủ yếu về kiến thức quản lý nhà nước; chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng giao tiếp và kỹ năng công nghệ thông tin của công chức cấp xã.

Kết thúc kỳ kiểm tra, sát hạch, tỉnh sẽ có sơ kết, rút kinh nghiệm và có kế hoạch triển khai chung cho cả tỉnh. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị sẽ chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra, sát hạch đối với đội ngũ công chức thuộc quyền quản lý, xem đây là công tác thường xuyên nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh.

4. Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC và đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ:

  Trên cơ sở văn bản số 8667/UBND-SNV ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu các văn bản giúp UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện (Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2017, các báo cáo CCHC hàng tháng, quý, năm để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện). Đến nay, các cơ quan, đơn vị địa phương đã ban hành danh mục và thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết từ 01 đến 10 ngày. Đối với các Sở, ngành, hiện nay tất cả các sở, ngành thuộc tỉnh đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết với đạt khoảng trên 28% (tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh). Đối với UBND cấp huyện, có 08/08 huyện, thành phố ban hành danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết với 562 TTHC, mỗi huyện cắt giảm từ 44 đến 88 TTHC, đạt từ 15,27% đến 30,55%. Đối với UBND cấp xã, các huyện, thành phố đã ban hành danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, mỗi xã cắt giảm từ 30 đến 49 TTHC, đạt 22,22% đến 36,29%.

Ngoài ra, năm 2017, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn mạnh dạn đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giảm bớt một số loại giấy tờ trùng lặp, không cần thiết khi nộp hồ sơ giải quyết TTHC, nhằm tiết kiệm chí phí hàng triệu đến hàng trăm triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp (Sở Công thương đã đề nghị đơn giản hóa 05 TTHC, Sở Giao thông vận tải 01TTHC).

5 Triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Trong năm 2017, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh là đầu mối tương tác đối với người dân, doanh nghiệp; nơi cung cấp và kiểm soát đối với toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ công của các Sở, ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; là đầu mối cung cấp số liệu cho Lãnh đạo tỉnh để kịp thời chỉ đạo, điều hành; Công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tiêu cực, nhũng nhiễu của công chức giải quyết hồ sơ; Đầu tư công nghệ thông tin tập trung, tránh dàn trải, lãng phí.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh – tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh đã tiếp nhận 52.901 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm và đúng hẹn 51.981 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98.26%. Tại đây, cũng đã thực hiện phát phiếu thăm dò sự hài lòng của tổ chức, công dân hàng ngày, mở sổ ghi nhận ý kiến người dân, thực hiện lấy ý kiến người dân bằng máy điện tử; thực hiện việc nhắn tin thông báo tình trạng hồ sơ đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp…Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân cao chiếm khoảng 97%. Ngoài ra, đã thực hiện kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 08/08 UBND cấp huyện, 82/82 xã phường, thị trấn, có ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính. Theo đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của cấp huyện đạt 97% và cấp xã là 99%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn không nhiều, chủ yếu tại lĩnh vực đất đai, tôn giáo, đầu tư, lý lịch tư pháp, khiếu nại tố cáo … do tính chất phức tạp và phải lấy ý kiến của nhiều đơn vị có liên quan. Các hồ sơ trễ hẹn hầu hết có thư xin lỗi gửi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp kịp thời.

6. Xây dựng và triển khai Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước:

Căn cứ Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án khảo sát mức độ hài lòng cùa người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Sở Nội vụ đã tham mưu mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 đối với 03 thủ tục:

- Đăng ký khai sinh, đăng ký hộ khẩu và cấp bảo hiểm y tế tại cấp xã, phường, thị trấn (mỗi huyện 04 đơn vị cấp xã, tổng số 28 xã, phường, thị trấn)

- Đăng ký lập hộ kinh doanh tại UBND cấp huyện (7 huyện).

 - Dịch vụ y tế tại các Trung tâm Y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Kết quả khảo sát cho thấy: Chỉ số hài lòng chung của tổ chức và người dân đối với toàn bộ quá trình giải quyết TTHC 3 trong 1 là 92.45%, chỉ số hài lòng của TTHC cấp phép đăng ký kinh doanh là 93% và Chỉ số hài lòng chung của bệnh nhân đối với các dịch vụ y tế là 76.23%. Kết quả trên cho thấy tỷ lệ người dân hài lòng khi giải quyết TTHC 3 trong 1  và cấp phép đăng ký kinh doanh tương đối cao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân không hài lòng về quá trình giải quyết TTHC; các thông tin về TTHC chưa thuận lợi cho việc tìm hiểu, tiếp cận; Một số công chức khi tiếp nhận hồ sơ chưa hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ cho cá nhân có giao dịch để hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ; Thái độ giao tiếp của một số công chức tiếp nhận, giải quyết chưa lịch sự, đúng mực; Vẫn còn  người dân phải đi lại nhiều lần để hoàn thành thủ tục.

7. Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4:

Trên cơ sở Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 9598/UBND-SNV ngày 06/10/2017 để triển khai Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 với 1.838 thủ tục, trong đó mức độ 3 với 599 thủ tục, mức độ 4 với 218 thủ tục tại các thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, ngành công thương, xây dựng, khoa học công nghệ, tài chính. Năm 2017, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận xử lý trực tuyến dịch vụ công mức độ 3 là 913 hồ sơ, tiếp nhận xử lý trực tuyến dịch vụ công mức độ 4 là 2201 hồ sơ. Tuy số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến chưa nhiều, nhưng đã phần nào tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

8. Tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích:

Để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và đề xuất TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trên cơ sở đó, ngày 23/3/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, theo đó có 1.037 TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, đạt tỷ lệ trên 50% tổng số TTHC.

Kết quả, năm 2017, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ này là 214.050 hồ sơ. Kết quả trên cho thấy, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo mọi điều kiện để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thuận lợi nhất trong giải quyết TTHC: cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng và cũng có thể gửi hồ sơ qua bưu điện.

9. Duy trì hoạt động hiệu quả đường dây nóng lãnh đạo tỉnh:

Trong năm 2017, hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh tiếp tục được duy trì, củng cố, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Phần mềm đường dây nóng tiếp tục được rà soát, hoàn thiện và mở rộng tiện ích, phạm vi hoạt động. Hầu hết các đơn vị đã có sự quan tâm bố trí nhân lực, xây dựng quy chế vận hành hiệu quả. Nhiều thông tin thiết thực được phản ánh đến cơ quan nhà nước như xây dựng nhà trái phép, xả thải, chăn nuôi trong khu dân cư nhưng không thực hiện các thủ tục bảo vệ môi trường, khai thác cát, đá trái phép,…đã giúp cho chính quyền địa phương kịp thời có biện pháp xử lý, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Tổng thông tin tiếp nhận trên hệ thống tính từ ngày 01/01/2017 đến 15/12/2017) là 1951 lượt; qua rà soát loại bỏ 845 thông tin trùng lắp, thông tin không có giá trị xử lý, còn lại 1106 thông tin cần xử lý; qua đó các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực tiến hành giải quyết, kết quả đã giải quyết được 997 thông tin, các thông tin còn lại đang xử lý chủ yếu liên quan đến khiếu nại, tố cáo cần nhiều thời gian xác minh giải quyết.

10. Công tác kiểm tra CCHC, thanh tra công vụ được tăng cường:

 Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh ban hành, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã triển khai phân công nhiệm vụ đến từng thành viên theo dõi, nắm bắt thông tin theo lĩnh vực phân công; thực hiện việc kiểm tra đối với 25 cơ quan, đơn vị đạt 100% kế hoạch, bên cạnh đó đoàn kiểm tra CCHC tỉnh còn tổ chức kiểm tra đột xuất tại 14/82 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong thực hiện các nội dung CCHC, trong đó có việc giải quyết hồ sơ trễ hạn, nhận dư thành phần hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ không đúng quy trình… đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra để UBND tỉnh có chỉ đạo các giải pháp thực hiện đảm bảo đúng quy định và tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Ngoài ra Đoàn thanh tra công vụ đã tiến hành kiểm tra tại 10 đơn vị và kiểm tra lưu động 12 lượt trên địa bàn tỉnh, qua đó đã kiến nghị đơn vị chấn chỉnh những nội dung quản lý CBCCVC chưa phù hợp, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của CBCCVC./.

Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ