Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kết quả xét tuyển viên chức Ban quản lý cảng Bến Đầm năm 2017 lần 2
Ngày 27/7/2017, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức tại Ban quản lý cảng Bến Đầm năm 2017 lần 2

Nội dung tại file đính kèm  Quyết định 597/QĐ-UBND