Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2016
Ngày 22/3/2016, UNBD tỉnh ban hành Thông báo số 98/TB-UNBD về kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 đến các thí sinh dự tuyển. Nội dung đính kèm theo file dưới đây:

Thông báo Kết quả thi tuyển CCHC 2016