Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 23/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3674/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định số 3674/QĐ-UBND