Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 07/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định số 787/QĐ-UBND