Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh
Ngày 23/4/2012, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định số 769/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh

Nội dung file đính kèm