Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015 tầm nhìn 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 14/11/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015 tầm nhìn 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2627/QĐ-UBND

Nội dung chi tiết file đính kèm