Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 14/10/2013, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định số 2310/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nội dung chi tiết file đính kèm (Quyết định, phụ lục 1, phụ lục 2)