Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh
Ngày 28/4/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định 138/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc Sở Y tế. Nội dung chi tiết được đính kèm bên dưới.
Ngày 17/5/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định 152/QĐ-SNV ngày 17/5/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chi tiết xem tài liệu đính kèm
Sở Nội vụ thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.
Thông báo số 170/TB-UBND ngày 28/04/2017 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển Công chức hành chính BRVT 2016
Ngày 17/4/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 119/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 20/4/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 125/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc Sở NN&PTNT 2017
Ngày 30/3/2017, sở Nội vụ ban hành Thông báo số 96/TB-SNV về lịch kiểm tra công tác CCHC trong tháng 4,5 năm 2017. Nội dung cụ thể được đính kèm file bên dưới
Ngày 23/3/2017, Sở Nội vụ ban hành quyết định số 95/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND TP. Vũng Tàu năm học 2016-2017. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 22/3/2017, Sở Nội vụ ban hành quyết định số 90/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm công tác xã hội thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 7/3/2017, Sở Nội vụ ban hành quyết định số 72/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh BRVT. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 22/3/2016, UNBD tỉnh ban hành Thông báo số 98/TB-UNBD về kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 đến các thí sinh dự tuyển. Nội dung đính kèm theo file dưới đây:
Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11088/UBND-SNV về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 27/12/2016, Sở Nội vụ tỉnh BR-VT ra quyết định số 491/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017
Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2016
Văn bản 9855/HD.UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Hướng dẫn đánh giá Cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trong các cơ quan hành chính, các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Biểu tổng hợp theo các mẫu đính kèm.
Ngày 10/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 434/QĐ.SNV phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức TT nuôi dưỡng người già neo đơn thuộc Sở LĐTBXH tỉnh năm 2016
Ngày 26/10/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 410/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2016
Ngày 17/10/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 387/QĐ-SNV về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2016
Ngày 19/10/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 391/QĐ-SNV về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016