THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Ngày 06/02/2018, Hội đồng Kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 01/TB-HĐKT về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh BR-Vt thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
Ngày 06/02/2018, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 42/KH-SNV về tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2018
Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh
Thông báo số 170/TB-UBND ngày 28/04/2017 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển Công chức hành chính BRVT 2016
Ngày 30/3/2017, sở Nội vụ ban hành Thông báo số 96/TB-SNV về lịch kiểm tra công tác CCHC trong tháng 4,5 năm 2017. Nội dung cụ thể được đính kèm file bên dưới
Ngày 22/3/2016, UNBD tỉnh ban hành Thông báo số 98/TB-UNBD về kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 đến các thí sinh dự tuyển. Nội dung đính kèm theo file dưới đây:
Ngày 27/12/2016, Sở Nội vụ tỉnh BR-VT ra quyết định số 491/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017
Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 11088/UBND-SNV về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Văn bản 9855/HD.UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Hướng dẫn đánh giá Cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trong các cơ quan hành chính, các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Biểu tổng hợp theo các mẫu đính kèm.
Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ôn thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016, sáng bắt đầu từ 7h30, chiều từ 13h30.
Ngày 26/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2334/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016
Ngày 28/7/2016, Sở Nội vụ có công văn số 1155/SNV-CCVC gửi các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc lập hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016
Ngày 23/6/2016, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 233/QĐ-SNV về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Đất Đỏ năm 2016
Ngày 05/7/2016, Sở Nội vụ có Quyết định số 251/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016
Ngày 04/7/2016, Sở Nội vụ có Quyết định số 242/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Long Điền năm 2016
Ngày 05/7/2016, Sở Nội vụ có Quyết định số 250/QĐ/SNV về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Tân Thành năm 2016
Ngày 13/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2016
Ngày 06/6/2016, Sở Nội vụ có thông báo số 249/TB-SNV thông báo bổ sung một số nội dung liên quan kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. Nội dung chi tiết trong file đính kèm dưới đây:
Ngày 28/4/2016, Sở Nội vụ có thông báo số 205/TB-SNV thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016, nội dung chi tiết trong file đính kèm dưới đây.
Ngày 16/10/2015, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông BR-VT có thông báo số 12/TB-TTCNTT&TT-HĐXT thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2015, cụ thể: