THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong nước Tin trong nước

Tin trong nước
Ngày 14/10/2013, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thông báo số 49/TB-CCVTLT về tuyển dụng viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2013.
    Sáng 26/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, thành trong toàn quốc. 
 
Ngày 7/1/2012, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về định phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự; từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011-2012
 

Ngày 24/5/2012 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011

     Xưa nay quyền lực là một vấn đề nhạy cảm, một con dao hai lưỡi. Ở đâu có quyền lực ở đó có người đến luồn cúi, cầu cạnh, bớt xém... Và ai cũng biết rằng khi quyền lực không được kiểm soát hay kiểm soát không có hiệu quả thì thật tai hại!

     Tham nhũng là một hệ quả tất yếu của nền kinh tế kém phát triển, quản lý kinh tế-xã hội lỏng lẻo, yếu kém tạo ra nhiều sơ hở cho các hành vi tiêu cực, hiện tượng tham nhũng và các tệ nạn có điều kiện phát triển và tại đó một phần quyền lực chính trị được biến thành quyền lực kinh tế.

    Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cải cách hành chính nhà nước luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm; coi đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm sự thành công của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong quá  trình hội nhập quốc tế.

Ngày 29/2/2012 Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành thông báo số 62/TB-SNV về lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính tháng 3 và tháng 4 năm 2012

     Ngày 14/1/2012 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành Nội vụ và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ.  

Ngày 22/2/2012 Hội đống tuyển dụng công chức hành chính năm 2011 ký ban hành thông báo số 58/TB-HĐTD về danh sách thí sinh theo số phòng thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức năm 2011
Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực ưu tiên cho cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, Đảng, Nhà nước ta dã quan tâm, chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng, trình Quốc hội, Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách chính sách tiền lương theo hướng đảm bảo được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội.

Chính phủ tiến hành tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 (tháng 4/2011) và ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 ( 2011-2015); giai đoạn 2 ( 2016-2020, tập trung vào 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Báo cáo chính trị của Đại hội XI xác định rõ mục tiêu, định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.          

Đại hội đã quyết định phải khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Hiến pháp 1992 tại Điều 118 quy định, việc thành lập Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở các đơn vị hành chính do luật định.

Theo Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 quy định các cấp ở các loại hình đơn vị hành chính đều có HĐND và UBND do HĐND bầu ra

Ngày 14/11/2011 Thanh tra chính phủ và Văn phòng ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng đã phối hợp với các cơ quan ở Vương quốc Anh đồng tổ chức Hội thảo đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 10. Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề cập đế việc minh bạch hóa thông tin vai trò phản biện xã hội, coi 2 nội dung này là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định để phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả. Để làm rõ thêm nội dung làm thế nào để phản biện xã hội được thực thi thuận lợi, xin góp một vài suy nghĩ.

Ngày 7/2/2012 Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính năm 2011 ký ban hành thông báo số 01/TB-HĐTD về lịch thi tuyển môn Nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2011

Công chức tham gia vào bộ máy công quyền lâu nay theo hai con đường: thi tuyển và xét tuyển. Công chức trong bộ máy công quyền được bảo đảm bằng "chế độ biên chế". Qua một thời gian thực thi công vụ, công chức đa phần tỏ ra thiếu năng động, thiếu ý chí tiến thủ, biểu hiện ít nhiều sức ỳ… Với chế độ tiền lương, thưởng phạt, đề bạt, bổ nhiệm… hiện hành tỏ ra khó cải thiện não trạng trên! 

Ngày 28/12/2011 Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính năm 2011 ký ban hành thông báo số 415/HĐTD về danh sách thí sinh theo số phòng thi, buổi thi và ca thi các môn: ngoại ngữ, kiến thức chung và tin học tại kỳ thi tuyển công chức năm 2011

Ngày 22/12/2011 Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính năm 2011 vừa ban hành thông báo số 121/TB-HĐTD về nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011

Ngày 20/10/2011 Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính năm 2011 vừa ban hành thông báo số 1450/HĐTD về việc  lịch thi tuyển môn ngoại ngữ, tin học và môn kiến thức chung tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2011

Ngày 14/11 Thanh tra chính phủ và Văn phòng ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng đã phối hợp với các cơ quan ở Vương quốc Anh đồng tổ chức Hội thảo đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 10. Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề cập đế việc công khai dân chủ minh bạch hóa thông tin, coi  nội dung này là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định để phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả. Để là rõ thêm nội minh bạch thông tin, xin góp một vài suy nghĩ.

Thành tựu: Theo Chương trình Tổng thể CCHC 10 năm (2001-2010), về hiện đại hóa nền hành chính gồm 6 nội dung:

1- Đổi mới lề lối và phương thức làm việc

2- Lập lại kỷ luật, kỷ cương hành chính

3- Giảm Hội họp và giấy tờ hành chính

4- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

5- Tin học hoá quản lý hành chính

6- Hiện đại hoá công sở