THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Thông tin cải cách hành chính
Ngày 06/7/2017, Sở Nội vụ có báo cáo số 293/BC-SNV về tổng hợp kết quả chỉ số Cải cách hành chính tỉnh (PAR INDEX) năm 2016
Ngày 3.8, khoảng 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư đã dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tại TP. Bà Rịa.
Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (PAR INDEX năm 2016) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ công bố, chỉ số PAR INDEX của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu xếp hạng thứ 29/63 tỉnh, tăng 06 bậc so với năm 2015.
Theo kết quả được công bố, năm 2016 chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bà rịa - Vũng tàu đạt 60,50 điểm, tăng 0,99 điểm so với năm 2015, xếp hạng 16/63 tỉnh thành và tăng 2 bậc so với năm 2015 và đứng thứ 3/8 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ (sau Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh).
Ngày 26/5/2017, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh
Ngày 8/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 222/QĐ-STNMT về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản án, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2985/UBND-VP về việc Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý bộ máy nhà nước. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây (Kèm them Báo cáo số 124-BC/TU)
Ngày 5/7/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 705/TB-SGTVT về việc Triển khai sử dụng phần ,mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: "Cấp giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xa ô tô". Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Tỷ lệ người dân cho rằng cần phải đưa hối lộ để làm trong khu vực công là 54% năm 2016.
Ngày 01/3/2017, Sở Khoa học Công nghệ ban hành văn bản số 51/SKHCN-TTr về việc lập danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 02/3/2017, Sở Ngoại vụ ban hành văn bản số 257/SNgV-VP về việc lập danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 01/3/2017, Thanh tra tỉnh ban hành văn bản số 221/Ttr-VP về việc lập danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 882/UBND-SNV về việc nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Sáng ngày 14/02/2017, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cho lãnh đạo Sở Nội vụ và chuyên viên thực hiện nhiệm vụ điều tra của 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Nam.
Ngày 13/02/2017, sở Nội vụ ban hành công văn số 119/SNV-CCHC về việc đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số CCHC nằm 2016 của tỉnh BRVT. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 8/02/2017, Ban Dân tộc ban hành về việc lập danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 25/01/2016, Tổ đánh giá chấm điểm ban hành Thông báo số 24/TB-TĐGCĐNV về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC tỉnh BR-VT. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây
Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 166/UBND-SNV về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách Hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh BRVT. Chi tiết nội dung kế hoạch tại file đính kèm dưới đây