THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính
Ngày 23/4/2012, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định số 769/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh
Ngày 06/08/2013, UBND ban hành quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính trên địa bàn tình
Ngày 02/05/2013, UBND tỉnh ban hành quyết định số 990/QĐ-UBND về kế hoạch khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh