THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính
Ngày 23/4/2012, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định số 769/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh
Ngày 08/05/2012, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản số 2539/UBND- SNV về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và báo cáo cải cách hành chính
Ngày 14/11/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015 tầm nhìn 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định 2627/QĐ-UBND