THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Báo cáo, thống kê Báo cáo, thống kê

Báo cáo, thống kê
Năm 2013, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Do đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã tập trung, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, công bố, công khai thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chương trình kế hoạch của nhà nước về CCHC, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh và xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2013. Công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả.
Ngày 25 tháng 7 năm 2013 và ngày 15 tháng 8 năm 2013, Sở Nội vụ phối hợp với các huyện, thành phố, Sở ngành tổ chức Hội nghị giao ban Ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ các Sở ngành.