THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kinh nghiệm cải cách Kinh nghiệm cải cách

Kinh nghiệm cải cách
     Công cuộc cải cách của Trung Quốc trong 30 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong rất nhiều sách lược quan trọng tạo tiền đề cho sự phát triển của Trung Quốc ngày nay, không thể không kể đến những thay đổi trong chính sách giáo dục của đất nước này.
     Những tấm ảnh lớn chụp chung Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân xuất hiện khá nhiều trên đường phố của một số thành phố phát triển của Trung Quốc. Đối với người dân ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, Mao Trạch Đông đã tạo nên một nước Trung Hoa mới, đưa Trung Quốc thoát khỏi ách ngoại bang. Còn Đặng Tiểu Bình là người đem đến sự phồn vinh, thịnh vượng và Giang Trạch Dân được đánh giá là chính trị gia có tầm nhìn xa trông rộng.