THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Sáng kiến cải cách HC Sáng kiến cải cách HC

Sáng kiến cải cách HC
Bài viết của tác giả Phạm Đức Toàn - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ. Tin bài được dẫn nguồn từ Website Cải cách hành chính Bộ Nội vụ
Được triển khai từ tháng 6-2016, mô hình “Lời chào công sở” của UBND phường 5 (TP.Vũng Tàu) đã tạo được nhiều thiện cảm và ấn tượng tốt đẹp với người dân về thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC).
Ở các quốc gia có nền hành chính phát triển, công tác tuyển dụng chú trọng tìm kiếm và lựa chọn những người có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ công tác phù hợp nhất, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm đã được xác định từ giai đoạn phân tích công việc.
Đã có nhiều bài viết nghiên cứu về hệ thống chính trị, nền hành chính, cải cách khu vực công, phòng chống tham nhũng, tái thiết và phát triển đất nước của Singapore. Bài viết này giới thiệu những bài học kinh nghiệm quản trị công; trong đó, đi sâu phân tích các giá trị giúp Singapore có hệ thống công vụ “sẵn sàng với tương lai”. Đây là những nội dung có thể chọn lọc áp dụng vào quá trình cải cách hành chính của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Một trong 03 đề án trọng tâm về cải cách hành chính năm 2016 được đề ra trong Chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm của ngành thuế tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016 là xây dựng quy trình một cửa liên thông cấp huyện đối với công tác luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính các khoản thu về đất.