THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết công tác Cải cách hành chính 10 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày 03/11/2020, Sở Nội vụ có Báo cáo số 314/BC-SNV về kết công tác Cải cách hành chính 10 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm 

Báo cáo số 314/BC-SNV