THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kết quả điểm thi Vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019
Ngày 27/5/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Thông báo số 74/TB-HĐNN về Kết quả điểm thi Vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

 

Thông báo số 74/TB-HĐNN