THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Quyết định công nhận kết quả thi Vòng 1 kì thi nâng ngạch công chức năm 2019
Ngày 04/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh BRVT ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi Vòng 1 kì thi nâng ngạch công chức năm 2019

 

 

 

 

Chi tiết xem tại Quyết định số 1086/QĐ-UBND