THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết quả điểm thi Vòng 1, kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019
Ngày 03/4/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Thông báo số 44/TB-HĐNN về Kết quả điểm thi Vòng 1, kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

 

Thông báo số 44/TB-HĐNN