THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin chỉ đạo - điều hành Tin chỉ đạo - điều hành

Hỗ trợ kinh phí cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1632/UBND-SNV về Hỗ trợ kinh phí cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Văn bản số 1632/UBND-SNV