THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Quy trình nội bộ trong giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BRVT
Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh BRVT ban hành Quyết định số 3696/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BRVT

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm 

Quyết định số 3696/QĐ-UBND