THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử
Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong Hệ thống hành chính nhà nước. Hội nghị biểu dương những kết quả đạt được đồng thời cũng như nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm hướng tới nền hành chính thông minh, quản trị hiện đại, không giấy tờ.

 

Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

     Tham dự Hội nghị: Có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường... và đại biểu của 31 bộ, ngành, cơ quan trung ương.

     Tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

     Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng các sở, ban, ngành; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi thói quen xử lý, giải quyết công việc, quản lý và lưu trữ văn bản từ giấy sang điện tử đối với đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức và đặc biệt là công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.

     Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

     Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã trình bày báo cáo sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg với những nội dung cơ bản sau:

     - Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia;

     - 95 đầu mối bao gồm: Văn phòng Trung ương Đảng; 31 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã kết nối gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản Quốc gia;

     - Một số Bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường...) đã sử dụng phần lớn văn bản điện tử thay thế văn bản giấy;

     - Nhiều tỉnh (Quảng Ninh, Nghệ An, Kon Tum, Nam Định...) đã liên thông gửi, nhận văn bản điện tử bốn cấp hành chính.

     Báo cáo cũng khẳng định đây là những kết quả bước đầu và còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết như:

     - Cơ sở pháp lý về văn thư, lưu trữ điện tử chưa hoàn thiện;

     - Thói quen muốn sử dụng văn bản giấy trong giải quyết công việc của lãnh đạo công chức, viên chức;

     - Lãnh đạo nhiều cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số;

     - Một số lỗi gửi nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia như: không nhận được văn bản, văn bản đến trễ thời gian, thiếu tài liệu đính kèm... Nguyên nhân do Hệ thống chưa đồng nhất, chưa tuân thủ chuẩn kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của một số bộ, ngành, địa phương hoạt động chưa ổn định, lỗi quên đính kèm văn bản của người gửi...

     Hội nghị cũng nhận được 12 ý kiến của các đại biểu đến từ bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, 3 ý kiến giải đáp vướng mắc của Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

      Đại diện cho Bộ Nội vụ giải đáp vướng mắc tại Hội nghị do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu, đã nêu lên một số giải pháp để khắc phục khó khăn trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trong thời gian tới như: sớm hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư để trình Chính phủ; cần đào tạo về công nghệ thông tin cho đội ngũ nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ…

     Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng gửi thông điệp "Chấm dứt việc vừa gửi văn bản điện tử, vừa gửi văn bản giấy" nhằm tránh lãng phí và phát sinh thêm nhiều việc trong hoạt động hành chính. Bộ trưởng khẳng định, việc chuyển đổi từ văn thư, lưu trữ giấy sang văn thư, lưu trữ điện tử là một phần của Chính phủ điện tử. Bộ trưởng cũng biểu dương đội ngũ văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức, những người đang tiên phong thực hiện việc chuyển đổi từ văn thư, lưu trữ giấy sang văn thư, lưu trữ điện tử trong hoạt động hành chính./.

Phan Thị Phương - Sở Nội vụ BRVT